انعقاد دو تفاهم‌نامه میان فنی و حرفه‌ای کردستان و سلیمانیه عراق