واشنگتن: مناقشات اوکراین به جنگ هسته‌ای منجر نمی‌شود