سریال «میخک» تصویری از انسانهای زحمتکش است/ از کودکی تا بزرگسالی ایتوکو اهارو را خودم گفته‌ام