ایده یابی و ایده گرایی بصورت کاملا عملی، باید به کودکان و نوجوان آموزش داده شود