مجمع عمومی خانه احزاب 31 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود