کهکشانی ها حذف شدند/ال کلاسیکویی در کار نخواهد بود