سعید معروف و دیگر پاسور تیم ملی والیبال ایران (عکس)