جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گام‌های خوبی برای رفع مشکلات تولید برداشته است