کتاب عکس‌ «علی فریدونی» چاپ شد/عرضه ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب