کاظمین میزبان یک میلیون زائر در سالروز شهادت امام موسی‌بن جعفر(ع)