افسوس رونالدو بعد از دست دادن موقعیت گلزنی مقابل یوونتوس