ده‌ها نفر در هتلی در افغانستان به گروگان گرفته شدند