آل‌سعود با تعرض به «شیخ النمر» فشار مردمی را برای سرنگونی دولتش افزایش می‌دهد