«دروغ‏» و «تقلب» به بهانه دفاع از عزت ملی و صلاحیت نمایندگی/ وزن کم دلواپسان و عمل انتحاری آنها