تمامی پتنت هایی که اپل برای نسل بعدی آیفون به ثبت رسانده است