4 هزار مسکن مهر در بخش رودهن واگذار می‌شود/ بحران کمبود آب مدیریت می‌شود