قلعه نویی: دربی بازی خاصی است / ابراهیمی به دربی رسید / به کسی باج نمی دهم