دایی: کروش‌ از لحاظ‌ فنی از همه ما بالاتـر است/ مگر می شود سرمربی رئال مادرید لمپن باشد؟