مصرف قلیان عامل ایجاد سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی