قلعه‌نویی: بعضی ها بدنامی را بهتر از بی نامی می‌دانند و حرف‎هایشان پشیزی ارزش ندارد