نشست خبري مديرعامل شرکت مخابرات لرستان با اصحاب رسانه