تعدادی از سرکرده های داعش در شمال غرب عراق هدف حملات ...