مراسم بزرگداشت نخستین شهید روحانی مدافع حرم در آمل برگزار شد