پرونده مسابقات تنیس جام پیامبر اعظم (ص) در همدان بسته شد