درگیری هواداران یووه با پلیس مادرید (گزارش تصویری)