تجمع طلاب و روحانیون در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر / عکس : بهزاد حاج عبدالباقی