31 کشته در حادثه آتش سوزی در یک کارخانه در فیلیپین