پیام جالب والیبالیست شهرداری ارومیه در اینستاگرام/ این بازی با تراکتور هستم شما چطور؟