معاون وزیر تعاون: نبود صنایع پایین دستی از مشکلات چهارمحال و بختیاری است