گوگل اولین اپلیکیشن خود را مخصوص Apple Watch ارائه کرد