اقدامات هلال‌ احمر در آوج با فرهنگ اسلامی انطباق دارد