وزیر فرهنگ بنگلادش: هزاران لغت فارسی در زبان بنگالی وجود دارد