رخدادهای خردادماه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار می‌شود