تجمع اعتراض آمیز جهادگران بسیجی مقابل سفارت عربستان برگزار شد