معاریو: اسرائیل پیشنهاد پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد