خادم: استقلال و پرسپولیس بدون مزایده واگذار نمی‌شود