سقوط خودرو به دره در شهرستان کوهرنگ شش مصدوم برجا گذاشت