غرب اهداف خاصی را در مذاکرات دنبال می‌کند/‌توافق هسته‌ای نقض‌کننده خطوط قرمز را نمی‌پذیریم‌/‌مس