استخدام صندوقدار در فروشگاه زنجیره ای سروش واقع در استان فارس