تأکید مجدد واشنگتن بر ارسال کمک‌های امدادی به یمن از طریق جیبوتی