آیت الله هاشمي: سياست ايران کمک به عراق در تمام زمينه‌هاست