گودزیلا جلوی معده این پسر «لُنگ» می اندازد!/ببینید چگونه یک ساندویچ غول پیکر را می بلعد!