فیلم های جشنواره ژیار در سینما کردستان مریوان اکران می شود