استخدام طراح و کارمند دفتری در شرکت نوین سازه ایران واقع در استان فارس