خبر بد برای پرسپولیسی‌ها / کفشگری دربی را از دست داد