ادعای جدید یک رسانه صهیونیستی: تل‌آویو پیشنهاد آلمان برای پیوستن به گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران را