سعودیها مرتکب خطای بزرگی دریمن شدند/ نقشه دشمنان اسلام برای سوریه