طلای نابِ جهان بر گردن سونامـی / عاشورزاده قهرمان جهان شد