گزارش تمرین پرسپولیس/ بازگشت مصدومان و کری‌خوانی هواداران