کتاب «در راه» در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد